Open image
 
CURR MIN AVG MAX
22.6 22.9 24.1 Vonia
Vonia
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Kolektorius
Boileris
1 akumuliacine viršus
1 akumuliacine antras
1 akumuliacine trečias
1 akumuliacine apačia
2 akumuliacine viršus
2 akumuliacine antras
2 akumuliacinė trečias
2 akumuliacinė apačia
3 akumuliacine viršus
3 akumuliacine antras
3 akumuliacine trečias
3 akumuliacine apačia
Boilerio karštasis
Laukas
Kaminas
Vonia
Virtuvė
Holas
Boilerio viršus
Ladomato siurblys
Radijatorių siurnblys
Boilerio siurblys
Leidimas granulėms
Akumuliacinė 1
Akumuliacinė 2
Akumuliacinė 3
Ventiliatorius
Vonia
Koridorius
Virtuvė
Elektrinis boileris
[O26]
[D6]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
[PID1_Tu]
[PID1_To]
Pavaros kampas
Virtuvės užduota
Virtuvės režimas
Holo užduota
Holo režimas
Virtuvės užduota
Virtuvės režimas
[Fl16_Fz]
Ventiliatoriaus greitis
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Cgl]
Ladomato užduota T
Ladomato kampas
MENU