Open image
 
CURR MIN AVG MAX
32.5 45.1 50.5 Katilo išėjimas
20.0 20.1 20.1 2 akumuliacine viršus
19.2 19.3 19.4 2 akumuliacine antras
18.6 18.7 18.8 2 akumuliacinė trečias
18.3 18.5 18.6 2 akumuliacinė apačia
Akumuliacinė 2
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Kolektorius
Boileris
1 akumuliacine viršus
1 akumuliacine antras
1 akumuliacine trečias
1 akumuliacine apačia
2 akumuliacine viršus
2 akumuliacine antras
2 akumuliacinė trečias
2 akumuliacinė apačia
3 akumuliacine viršus
3 akumuliacine antras
3 akumuliacine trečias
3 akumuliacine apačia
Boilerio karštasis
Laukas
Kaminas
Vonia
Virtuvė
Holas
Boilerio viršus
Ladomato siurblys
Radijatorių siurnblys
Boilerio siurblys
Leidimas granulėms
Akumuliacinė 1
Akumuliacinė 2
Akumuliacinė 3
Ventiliatorius
Vonia
Koridorius
Virtuvė
Elektrinis boileris
[O26]
[D6]
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
[PID1_Tu]
[PID1_To]
Pavaros kampas
Virtuvės užduota
Virtuvės režimas
Holo užduota
Holo režimas
Virtuvės užduota
Virtuvės režimas
[Fl16_Fz]
Ventiliatoriaus greitis
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
[Cgl]
Ladomato užduota T
Ladomato kampas
MENU