Data 2019-06-24 16:49:07
Lauke:
20.4°C
--.-°C
--.-°C
Kaminas: 23.2°C
0%
Užduota: 40.0°C
--.-°C
0%
0%
16:49
--.-°C
--.-°C
--.-°C
45.1°C
Yra: 21.0°C
5.13 kW/h
-74 kW/h
19.5°C
ΔT:0.9C
Kaminas
Katilo išėjimas
--.-°C
--.-°C
--.-°C
--.-°C
-153 kW/h
--.-°C
-74 kW/h
--.-°C
--.-°C
--.-°C
25.5°C
24.5°C
24.7°C
Vonia
Holas
Virtuve
--.-°C
Akumuliacinė: Stovi
Granulės
Malkos
ON
AUTO
OFF
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU